Het KromStuur – ongedwongen fietsen

 

Lidgeld voor het jaar 2023

We nodigen je uit om het lidgeld voor het jaar 2023 voor ‘t einde van april te betalen.

Gelieve 35,00lidgeld te storten op rekening BE76 4598 0375 5195 van het KromStuur, met als mededeling “je naam en voornaam”.

In de maand mei zullen we dan het certificaat voor terugbetaling van de ziekenkas opmaken zodat de 15€ tegemoetkoming opgevraagd kan worden.

De leden die in 2022 105€ betaalden hebben 35€ lidgeld betaald, en voor 70€ kleding ontvangen, zij dienen voor 2023 de normale bijdrage van 35€ te betalen.

Clubkleding

Gezien de gekende problemen met levering en pasmaten is het momenteel niet voorzien om clubkleding bij te kunnen bestellen.

Mocht hiervoor vraag komen zullen we deze noteren en naar mogelijke oplossingen zoeken. Of bij een nieuwe leverancier, of bij de huidige leverancier voor de Castelli kleding.  Bijbestellen kan in principe vanaf 5 stuks.

Verantwoordelijkheid & Verzekering

Door de betaling van het lidgeld aanvaardt het lid op eigen verantwoordelijkheid te fietsen. Het lid ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal ten opzichte van het bestuur en de inrichters van activiteiten. Het is aangewezen dat elk lid over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen beschikt.

De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” komt tussenbeide bij schade aan derden. De waarborg “lichamelijke ongevallen” biedt een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) en een vaste vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid.

We bieden dit niet aan vanuit de club, het zou immers niet realistisch zijn geen dekking te hebben voor ongevallen buiten clubverband.

De Vlaamse Wielrijdersbond heeft een interessante formule voor 40. Hierbij de link voor meer  info: <<VWB Verzekering>>.