Het KromStuur – ongedwongen fietsen

Afsluiting van het jaar 2023, woord van de voorzitter

Onze kapiteins haken af.
De kapiteins ervaren geen respect, integendeel.
Als het 10 keer goed gaat en dan eens minder wordt deze ene keer uitvergroot.
Punt is dat men heel snel is met uiten van kritiek en verontwaardiging zonder oog te hebben voor de tijd, moeite en uitdaging om een divers samengestelde groep (bv. B en A) samen, en content, te houden. Logisch gevolg is dat we voor volgend jaar zonder zitten.

Veranderende tijden.
Tijden veranderen, het laatste decennium hebben de social media volop hun intrede gemaakt. Ook op het club-gebeuren heeft dit gevolgen. Denk hierbij vooral aan WhatsApp en GPS.
In besloten WhatsApp groepen worden afspraken gemaakt, deze gelijkgezinden fietsen fijne ritten. Ze spreken onderling het uur af en rijden de mooiste GPS-routes.
Dit is geen kritiek, het is gewoon de realiteit van de veranderende tijden.
Gevolg echter van de selectieve communicatie is dat andere mogelijk geïnteresseerde club-fietsers niet op de hoogte zijn.
Hierdoor is een club-programma zoals we dat 40 jaar gekend hebben niet te handhaven. Alle weekdagen, en ook op club-zondag zien we dit gebeuren. Het heeft zijn gevolgen, het club-gevoel gaat hieraan ten onder.
Het KromStuur is geen uitzondering, in gesprek met medewerkers van de Vlaamse Wielrijdersbond blijkt dat het een fenomeen in heel Vlaanderen is.

Doelstellingen en voorzitterschap
Gedurende 2022 en 2023 heb ik als voorzitter geprobeerd om op zondag het “samen met de club fietsen” aan te zwengelen. Zonder kapiteins voor 2024 zal dit heel moeilijk worden.

Onze Club-WhatsApp wordt niet gebruikt om ritten af te stemmen. Om vanuit de club toch een voorstel van rit te hebben zal Guy Janssen voor elke zondag een rit in de agenda op de website plaatsten. Elke vrijdag zal hij hiervan nog een aankondiging in de Club-WhatsApp doen, om het gebruik van onze WhatsApp voor fiets-afspraken aan te zwengelen.

Waar het mij als voorzitter om te doen was, samen fietsen, lijkt me gezien bovenstaande ontwikkelingen moeilijk haalbaar.
De belangrijkste verwezenlijking van de voorbije twee jaar zit op het vlak van Doorzichtigheid en beStuur (tweede en derde doelstelling als voorzitter). Mogelijk de belangrijkste is dat we nu binnen de club nu een structuur beschikbaar hebben waarin kandidaat-voorzitters zich kunnen melden en verkiesbaar stellen. In afwachting hiervan, en voor de continuïteit, ben ik bereid om zo lang als voorzitter aan te blijven.

Nieuwjaarsborrel
Alvast fijne feestdagen en noteer 14 januari in de agenda voor de Nieuwjaarsborrel bij Frank.
Deze week hebben we Bestuursvergadering en details voor 14/1 volgen!

Met vriendelijke groeten,
Philippe Jacquemin
Voorzitter,
KromStuur