Het KromStuur – ongedwongen fietsen

R.I.P. Jean Volders

 

Beste KromStuurders,

Het is in onze Club-WhatsApp al veelvuldig aangehaald. We nemen afscheid van een ‘groot’ mens, een ‘grote’ vriend en bovenal iemand die Het KromStuur zeer genegen was.
Zo plots en onverwacht, zondag was hij nog volop in actie, spurtend de brug op.
Er zijn geen woorden voor, het is niet te geloven. Het fietsen zal voor velen nooit meer hetzelfde zijn.

Innige deelneming en sterkte aan familie en vrienden.

Wij zullen met de club gezamenlijk afscheid nemen van Jean.
Daartoe komen we vrijdag samen aan het uitvaartcentrum Papillon, Rijksweg 558.
We komen samen om 19:00h, en sluiten aan om 19:15h om Jean een laatste groet te brengen in de rouwkamer.

De Club zorgt voor een bloemenarrangement.

Namens de club en het bestuur,
Philippe Jacquemin,
Voorzitter,
Het KromStuur